Tự do đầu tiên và cuối cùng - J. Krishnamurti

Tác phẩm: Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tác giả: J. Krishnamurti
Người dịch: Phạm Công Thiện

“Con người là kẻ tự giải phóng bản thân”. Phải chăng đó là đạo lý tối thượng của đời sống? Biết bao nhiêu bậc hiền nhân trác việt đã nhắc nhở và đã thể hiện bao lần giữa lòng đời. Họ là những bậc đạo sư, những con người đã làm lễ cưới với đời sống, chứ không phải với những nguyên tắc, luật pháp, tín điều, luân lý, tín ngưỡng. “Những bậc đạo sư đúng nghĩa thì chẳng bao giờ bày đặt ra lề luật, hay giới luật, họ chỉ muốn giải phóng con người”.(Krishnamurti)

Previous Post
Next Post