Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti

Tác giả: J. Krishnamurti
Người dịch: Thích nữ Tuệ Dung
Người đọc: Hướng Dương

Đây là tác phẩm nổi bật tinh yếu của Krishnamurti. Lời dịch tương đối đơn giản, dễ hiểu; giọng đọc rõ ràng, diễn cảm.

Bạn có thể download audio book theo các link liên kết sau: thuvienaudio.net hoặc vidieuphap.eazy.vn

1. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 1)


2. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 2)


3. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 3)


4. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 4)


5. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 5)


6. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 6)


7. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 7)


8. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 8)


9. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 9)


10. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 10)


11. Nhật ký cuối cùng - Krishnamurti (Phần 11)

Previous Post
Next Post