Trích dẫn ngắn

“Nhà nước càng ‘lập kế hoạch’, người dân càng khó lên kế hoạch.” – F. A. Hayek

“Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều trở thành những câu chuyện.” – Margaret Atwood

“Xét theo lịch sử, những điều khủng khiếp nhất: chiến tranh, diệt chủng, và nô lệ, không phải là kết quả của sự bất phục tùng, mà chính là từ sự phục tùng.” – Howard Zinn

“Nếu cụm từ ‘sự sống, tự do, và sự mưu cầu hạnh phúc’ không bao gồm quyền được trải nghiệm thần thức của chính bạn, thì Bản Tuyên Ngôn Độc Lập không xứng đáng với loại giấy hemp (gai dầu/cần sa) nó đã được viết trên.” — Terence McKenna

Tin rằng chính phủ là một cái xấu xa cần thiết cũng giống như tin rằng cái xấu xa là cần thiết – khuyết danh

“Phúc thay những ai có thể cho mà không nhớ và lấy mà không quên.” – khuyết danh

“Không cần biết một dự luật điên rồ tới mức nào, bất cứ ai phê bình nó cũng có thể nghe được câu hỏi: ‘Vậy chứ anh sẽ thay thế nó bằng cái gì?’ Khi bạn dập tắt một đám lửa, bạn thay thế nó bằng cái gì?” — Thomas Sowell

“Khi việc mua bán được kiểm soát bởi các nhà làm luật, cái đầu tiên bị mua bán chính là các nhà làm luật.” — P. J. O’Rourke

“Chủ nghĩa dân tộc là một căn bệnh ấu trĩ. Nó là căn bệnh sởi của loài người.” — Albert Einstein

“Tất cả mọi chính quyền trong lịch sử đều đã sử dụng đặc quyền phát hành tiền tệ của họ để lừa gạt và bóc lột nhân dân.” — F. A. Hayek (Tác giả cuốn Đường Về Nô Lệ)

Nguyễn Hoàng Huy sưu tầm và dịch
Previous Post
Next Post