.

Căn bệnh dịch TÔN GIÁO và CHỦ NGHĨA ÁI QUỐC QUỐC GIA DÂN TỘC

“Loài Người sẽ chẳng bao giờ được TỰ DO cho đến khi tên vua (hay nhà nước) cuối cùng bị siết cổ cùng với bộ đồ lòng của tên giáo sĩ (hay tôn giáo) cuối cùng”
“Triết gia chưa từng giết bất kỳ tên giáo sĩ nào, trong khi giáo sĩ từng giết một số rất lớn các triết gia”
Denis Diderot (1713-1784) Triết gia

“Người thường dân cho Tôn giáo là ĐÚNG, Người khôn ngoan cho là SAI, bọn Chính Trị cho là HŨU DỤNG”
Seneca-Triết gia La Mã thế kỷ thứ nhất AD

“Thượng Đế không có tôn giáo”
“Những kẻ nào nói rằng tôn giáo không dính gì đến chính trị thì chẳng hiểu tôn giáo là gì.
Mahatma Gandhi 1869-1948.

“Chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo và tĩnh tâm, nhưng chúng ta không thể tồn tại mà không có sự chăm sóc yêu thương của con người”
Dalai Lama thứ 14 (1935)

“Tôn giáo là một sự xúc phạm đến phẩm tính con người (nhân phẩm). Có hay không có tôn giáo, chúng ta cũng có người Tốt làm Tốt và người Ác làm Ác, nhưng với những người Tốt mà làm Ác, nó cần tôn giáo”
Steven Weinberg (1933) Nhà Vật lý (Nobel)

“Chúng ta có đủ các tôn giáo để khiến chúng ta căm thù, nhưng lại không đủ để làm cho chúng ta yêu thương lẫn nhau”
Jonathan Swift (1667-1745) Nhà tư tưởng chính trị

“Trong suốt một ngàn bảy trăm năm (1700 năm), tôn giáo Ky tô đã chẳng làm gì khác hơn là gây đau khổ tai hại cho con người”
Voltaire (1694 - 1778) Nhà tư tưởng nhân bản

“Tôn giáo bao gồm một mớ những điều mà một người trung bình nghĩ rằng anh ta TIN và ước rằng anh ta có thể CHẮC CHẮN khẳng định những điều đó”.
Mark Twain (1835-1910) Văn hào

“Chiều hướng biến những PHÁN XÉT của con người thành những HUẤN THỊ linh thiêng của thượng đế đã làm cho TÔN GIÁO thành một trong những thế lực nguy hại nhất thế giới”
Nữ thần học thiên chúa giáo Georgia Elma Harkness (1891-1974)

“Chẳng hề có ai tin rằng Kinh Thánh chủ trương nói những gì ở đó viết: Mà người ta luôn luôn tự thuyết phục rằng Kinh Thánh viết những điều mà chính họ chủ trương muốn nói”
George Bernard Shaw Nhà Văn (1856 –1950)

“Tất cả các Tôn giáo đều được thành lập từ sự SỢ HÃI của nhiều người và sự khôn lanh của một nhóm nhỏ”
Marie-Henri Beyle (Stendhal) (1783 –1842) Nhà văn

“Ngay từ lúc khởi đầu của nhân loại, Tôn giáo gây ra nhiều đau khổ hơn là bất cứ ý niệm nào khác. Chẳng có điều gì tốt của tôn giáo mà tôi có thể nói đến. Người ta dùng tôn giáo như cái gậy chống đỡ “
Larry Flynt (1942) Kỹ nghệ gia Báo chí.

“Tôi chống tôn giáo vì nó dạy chúng ta thỏa mãn sự không hiểu biết về thế giới”
Richard Dawkins, Nhà sinh học

“Vấn nạn khi viết về tôn giáo là bạn mạo hiểm gây xúc phạm những người tôn giáo chân thành, và rồi những người này sẽ rượt đuổi bạn với cái búa rìu trên tay”
Dave Barry (1947) Nhà văn

“Khi chủ nghĩa Đại Bản Trị (phát xít) đến nước Mỹ, nó sẽ được bao phủ với quốc kỳ và đeo thánh giá”
Harry Sinclair Lewis (1885 –1951) Nhà văn

Share this article :