Người Việt tự ngắm mình

Tôi viết cuốn sách này, mục đích của nó là mong ngụp lặn về chiều dọc - chiều sâu cỗi rễ của dân tộc, “gạn đục khơi trong” mong được cùng dân tộc có ngày gầy đây được khải hoàn ca trên quảng trường Tiến bộ - Lương tri - Nhân bản, sánh vai cùng những bước chân hàng đầu của toàn nhân loại...

Lời giới thiệu:

Nhìn người mà ngẫm đến ta

Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con
(Tản Đà)

Đầu thế kỷ XX, thi sĩ Tản Đà là một cây bút thông kim bác cổ, thạo cả Đông học và Tây học, trong tham chiếu tầm vóc của nhân loại, đã đưa ra nhận xét thẳng thắn trên.

Nghĩ cho sâu, thấy rằng, thi sĩ, học giả Tản Đà là một người rất yêu quê hương giống nòi. Ông là tác giả của bài thơ “Thề non nước”:

Nước non nặng một lời thề
Nước đi, đi mãi, không về cùng non

...

Dù cho sông cạn đá mòn
Còn non còn nước, hãy còn thề xưa.

...

Nghìn năm giao ước kết đôi
Non non nước nước không nguôi lời thề

Vậy mà ông phản tỉnh dân tộc một cách thẳng thắn như vậy, chúng ta không thể nào xem nhẹ.

Tầm vóc trí tuệ một dân tộc đã phát triển chín chắn được đo bằng cái gì? Nhìn sang Ấn Độ thế kỷ XX, thánh Gandhi còn dậy dân ấn phải có phẩm chất độc lập để sống trong độc lập. Lãnh tụ Tôn Trung Sơn huấn luyện nhân dân bằng “Chủ Nghĩa Tam Dân” để mở màn bước vào thời đại mới, hay Dân tộc Nhật Bản còn đang lo củng cố phong trào “Minh trị Duy tân”... Tầm vóc trí tuệ cao nhất của một dân tộc được đo bằng khả năng luận lý của họ! Chính vì vậy mà qua nhiều đại hội quan trọng, qua nhiều phương tiện thông tin, chính phủ cùng các cơ quan hữu quan của ta đã cảnh báo: “công tác lý luận ở ta còn yếu kém”.

Đã sang thiên niên kỷ thứ III, từ hạt nhân mà thi sĩ Tản Đà đã gieo hạt, có lẽ rất cần thiết để chúng ta nhìn nhận “cái hay - tật xấu” của người Việt bằng con mắt luận lý. Bởi nếu dân tộc, trước hết là đội ngũ trí thức không nhìn thấy thì dân gian sẽ nhìn thấy bằng cách ám thị và phiếm chỉ, rồi người bên ngoài cũng không thể đứng ngoài hoàn cảnh - đòi nhận xét chúng ta.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Đức
Năm xuất bản: 2003
Nguồn: chungta.com
Bạn có thể tải – download sách “Người Việt tự ngắm mình” (sách được định dạng PDF, PRC) TẠI ĐÂY (click vào link)
Và tải – download sách “Người Việt xấu xí” TẠIĐÂY (click vào link) và sách “Người Trung Quốc xấu xí” TẠIĐÂY

Và đây là Mục lục sách “Người Việt tự ngắm mình” bạn có thể tham khảo:

I. Lý do để cuốn sách này có mặt - Nhìn người mà ngẫm đến ta


II. Thước để ngắm mình


III. Đào luyện con ngườiV. Tự ngắm mình


Previous Post
Next Post